Er speelt zich van alles af onder de grond!

Er speelt zich van alles af onder de grond!

Je staat er niet dagelijks bij stil, maar de wereld die je boven de grond ziet is eigenlijk maar een heel klein deel van de wereld die wij met zijn allen in gebruik hebben. Onder de grond speelt zich ook van alles af, en wordt zelfs letterlijk het fundament gelegd van wat je bovengronds ziet.

Wat is er onder de grond?

Vrijwel iedere straat waar je overheen loopt of rijdt, heeft zo zijn ondergrondse ‘geheimen’. Vaak gaat het hierbij om niet al te spannende zaken zoals rioolbuizen, gasleidingen en elektriciteitskabels. Die liggen verspreid door het hele land onder de grond, maar zie je eigenlijk nooit. Pas als de weg open wordt gebroken voor onderhoud of omdat er ondergronds een probleem is, zie je pas goed hoeveel zaken eigenlijk ondergronds zijn aangelegd.

Het is uiteraard belangrijk om altijd goed in kaart te brengen wat zich precies waar bevindt. Het is levensgevaarlijk om tijdens graafwerkzaamheden opeens op een gasleiding te stuiten die niet stond ingetekend; voor je het weet ga je door de leiding heen en kan er veel gas ontsnappen, met alle risico’s van dien.

Wordt er grootschalig ondergronds gewerkt, of gaat een complete straat open om ondergrondse leidingen te vervangen, wordt er over het algemeen een beroep gedaan op een advies en ingenieursbureau dat alle zaken in de grond in kaart kan brengen. Ook geven zij adviezen over hoe de werkzaamheden op zo’n manier kunnen worden uitgevoerd dat zij lang mee kunnen gaan. Want lang niet alles kan zomaar op of onder de grond worden aangebracht zonder kans te lopen op verzakkingen.

De fundering

Zeker in gebieden waar de grond niet al te stevig is, is de fundering van groot belang. Nederland staat erom bekend dat we regelmatig ‘op palen’ bouwen; lange heipalen worden diep in de grond geslagen. Zij komen terecht in de stevigere lagen van de grond, die niet snel verzakken. Door een woning of ander gebouw op deze palen te bouwen wordt verzakking zoveel mogelijk voorkomen.

Ook wegen hebben een fundering nodig, zeker als zij druk of door zware voertuigen gebruikt gaan worden. Een oplossing die dan vaak wordt gekozen is een zogenaamd paalmatras. Dit is een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Deze combinatie zorgt ervoor dat de weg stabiel blijft en niet snel kan verzakken. Essentieel, want een verzakte weg kan naast hinder ook gevaarlijke situaties opleveren. Een paalmatras wordt overigens niet alleen toegepast bij autowegen, ook spoorwegen worden vaak op een dergelijke fundering gebouwd.