Wat zijn circulaire plastics?

Van alle verschillende materialen die er op de markt zijn terug te vinden is plastic wellicht één van de meest schadelijke voor onze planeet. Het feit dat plastic door de jaren heen zo schadelijk is geworden voor onze planeet is vooral te wijten aan het feit dat ze zo ongelofelijk talrijk wordt gebruikt. Dit niet alleen bij de productie van bepaalde producten, maar uiteraard ook voor de manier waarop deze worden verpakt. Het in het leven roepen van circulaire plastics dient ervoor te zorgen dat plastics nog steeds op eenzelfde manier gebruikt kunnen worden, maar dan wel zonder het schadelijke aspect voor het milieu. Bent u ook wel geïnteresseerd in de eigenschappen van circulaire plastics? Lees dan snel verder en we vertellen u graag wat u hier allemaal van kunt verwachten! 

Welk probleem stelt er zich? 

In eerste instantie kan het geen kwaad om even dieper in te gaan op het probleem dat zich precies stelt met betrekking tot plastics. In eerste instantie kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld dat plastics vaak te snel worden verbrand waardoor ze niet optimaal worden benut. Het is mede omwille van die reden vooral van belang om ervoor te kunnen zorgen dat plastics zo lang mogelijk in circulatie kunnen worden gehouden. Door dit te doen en door aldus gebruik te maken van circulaire plastics kan er onder meer voor worden gezorgd dat het gebruik van fossiele olie in de plastic productie sterk kan worden beperkt. 

Waarin schuilt de oplossing? 

Het verminderen van de impact die plastic heeft op onze gezondheid (over de middellange tot lange termijn) kan worden gerealiseerd door volop in te zetten op circulaire plastics. Het is immers niet alleen van belang om plastics langer in de keten te houden, dit moet wel op een verantwoorde manier kunnen gebeuren. Dat is uitsluitend mogelijk wanneer er een manier wordt gevonden om de plastics zo goed mogelijk te onderhouden. Wanneer er in deze opzet wordt geslaagd zal er vastgesteld kunnen worden dat dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de vooropgestelde doelstelling om de CO2-footprint van de industrie in Nederland te verlagen. 

Hoe gebeurt het onderzoek naar circulaire plastics in de praktijk? 

Op moment van schrijven is het zo dat er nog heel wat experimenten worden uitgevoerd die betrekking hebben tot circulaire plastics. Zo is er bijvoorbeeld het onderzoek waarbij er door hoge druk en hitte plastic polymeren worden gescheiden van allerhande hulpmiddelen welke in plastic zijn terug te vinden. Het gaat hierbij concreet om onder meer: 

  • Kleurstoffen; 
  • Brandvertragers; 
  • Vulmiddelen.  

Omwille van het feit dat er in deze situatie een sprake is van een verbranding blijven de polymeren kwalitatief hoogwaardig. Het gevolg hiervan is dat ze gelijk inzetbaar zijn binnen de plastic productie. Naast dit experiment is het zo dat er ook nog op andere manieren wordt getracht om volop in te zetten op circulaire plastics. Zo wordt er bijvoorbeeld ook naarstig gezocht naar een (extra) manier om plastics chemisch te kunnen recyclen. Ook dit blijkt namelijk nog steeds een punt te zijn waar nog geen concrete oplossing voor werd gevonden.